TOPFRONT OY

OM VERKSAMHET

Top Front OY erbjuder skogsvårdstjänster från plantering till röjning av basstråk i Nyland, Egentliga Finland, Egentliga Tavastland och Birkaland sedan 2018. Kundbasen utgörs av skogsägarföreningar, län, elbolag, skogsvårdsföreningar och privata skogsägare. Vi har över 10 års erfarenhet av skogsskötsel och långvarigt samarbete med olika stora bolag som tillhandahåller skogsvårdstjänster, därför kan vi garantera ett professionellt resultat. Vi sätter alltid kundens önskemål och behov först.
 

ARBETSVOLYM

Vi sköter 1000-5000ha  skog om året, kontakta oss och vi hjälper dig! 

OM TJÄNSTEN

Vi erbjuder mångsidiga och professionella skogsvårdstjänster: röjning av basstråk, ljushuggning och ungskogsskötsel. Ett av de viktigaste skogsbruksarbetena är slyröjning vid rätt tidpunkt som skapar optimala förutsättningar för skogstillväxt och utgör grunden för ekonomiskt lönsamt skogsbruk.
 

Röjning av basstråk

Ljushuggning

Ungskogsskötsel

Underhåll

Om du är intresserad av tidigare listade tjänster, vänligen kontakta oss